Vállalati kommunikáció és szaknyelv TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001

Tanszékünk is részt vett a „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein” TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 projektben, amelynek célja az volt, hogy a minőség javításán keresztül növelje a Miskolci Egyetem vonzerejét és elősegítse a régió gazdasági és társadalmi fejlődését. A projekt keretében négy Kiválósági Központ került kialakítására:

  1. Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ,
  2. Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ,
  3. Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ,
  4. Innovációs Gépészeti Tervezés és Technológiák Kiválósági Központ.

A 3. Központ részét képezte az „Innovatív megoldások a szervezetek irányításában a versenyképesség fokozására” elnevezésű Tudományos Műhely, amelyben – a karok közötti összehangolt együttműködésben rejlő lehetőségeket jól illusztrálva – a Bölcsészettudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar és az Állam- és Jogtudományi Kar közösen tevékenykedett. A Modern Filológiai Intézet munkatársai két alprojektben végeztek kutatásokat. „A vállalati kommunikáció vizsgálata a pragmatikai és kritikai diskurzuselemzés módszerével” című K+F téma keretében végeztek kutatások céljai között szerepelt a belső és a külső vállalati kommunikációs hálózat általános jellemzése, továbbá az egyes kommunikációs műfajok, illetve szövegtípusok leírása az előfordulási gyakoriság, az interakciós hatékonyság, valamint az értékteremtésben játszott szerepük alapján. Az MFI munkatársai hozzájárultak még a 3. számú Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központon belül a logisztikai szaknyelv vizsgálatához. Mindkét projekt eredményeit számos itthoni és külföldi konferencia előadás, publikáció és oktatási segédlet közli, valamint „A vállalati kommunikáció vizsgálatának nyelvészeti és interkulturális aspektusai” (2012) című kötet Dobos Csilla szerkesztésében és a Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás” (2012) című kötet Illésné Kovács Mária, Kegyesné Szekeres Erika és Kriston Renáta szerkesztésében.

Logisztika Logisztika-back30 Logisztika-cont-1

Valcom Valcom-back Valcom-cont-1 Valcom-cont-2

Comments are closed.