Teacher Training Practice

Angol nyelv és kultúra tanára osztatlan tanárképzési szak

Tájékoztató a tanítási gyakorlattal kapcsolatban

• Aki minimum 5 éve közoktatási intézményben (nem nyelviskolában) minimum heti 15-20 órában tanít angolt, annak az első félévben nincs külön teendője az iskolai tanári munkáján kívül, a második félévben azonban bázisiskolában 3 óra hospitálás után 1 órát kell tanítania.
• Minden hallgatónak a tanév elején hivatalos munkáltatói igazolást kell hoznia arról, hogy mióta és hány órában tanít angol nyelvet.
• Akinek ez nincs – tehát kevesebb mint 5 éve tanít, nem közoktatási intézményben, nem angolt, hanem más tárgyat – annak arányosan nő a teher: az első félévben 25 óra hospitálás, a második félévben 15 óra tanítás kötelező.
• Mind a hospitálát, mind a gyakorló tanítást és a vizsgatanítást csak bázisiskolában lehet végezni, és gondosan adminisztrálni kell.
• Mindez csak a 2 félévesekre vonatkozik, a többi hallgatónak az utolsó félévet iskolában tölti teljes egészében.
• Az első félév folyamán a hallgatók az egyetemmel szerződésben álló gyakorlott közép- és általános iskolai vezetőtanárok irányításával óralátogatáson vesznek részt. A tanórák előtti illetve az órákat követő megbeszéléseken a nyelvtanítás gyakorlatát ismerik meg közelről, a konzultációkon az óramegfigyelés szempontjainak megfelelően tapasztalatokat gyűjtenek az angol nyelv oktatását érintő kérdésekről. A látogatott órákról – előre kiadott szempontsor alapján – hospitálási naplót készítenek, melyet mind a vezetőtanárnak, mind pedig a tanszéki módszertan-tanárnak benyújtanak. Az óralátogatások kötelező minimuma 25 óra, melyeken kisebb egységet (max. 10-15 perc) már taníthatnak a hallgatók az első félév folyamán is.
• A második félév folyamán a hallgatók gyakorlott közép- és általános iskolai vezetőtanárok irányításával tanítási gyakorlaton vesznek részt. A tanórák előtti illetve az órákat követő megbeszéléseken a nyelvtanítás gyakorlatát ismerik meg közelről, a konzultációkon az óramegfigyelés szempontjainak megfelelően tapasztalatokat gyűjtenek az angol nyelv oktatását érintő kérdésekről. A gyakorlat vizsgatanítással zárul, melyen a tanszék, s a fogadó iskola vezetősége is képviseli magát. A tanítási gyakorlat kötelező minimuma 15 óra.

További információk találhatók a Tanárképző Intézet honlapján: http://www.tanarkepzo.hu/szabalyzatok

Comments are closed.