„DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN” TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001

Komplex Instrukciós Program. Angol nyelvi digitális tananyag az általános iskolák 4.-8. osztályai számára

Szerzők:

4-5. osztály                           Kissné dr. Kovács Krisztina, Dr. Molnár Erzsébet

5-6. osztály                           Dorkó Dóra, Láng Viktória

6-7. osztály                           Pataki Jánosné, Szabóné dr. Papp Judit

7-8. osztály                           Magnuczné dr. Godó Ágnes, Putz Orsolya

KIP-es óravázlatok              Kovácsné dr. Nagy Emese, Supák Erzsébet, Takács Gergely

Angol nyelvi lektorálás        Váraljai Julia

Szakmai lektorálás              Kovácsné dr. Nagy Emese

2015-ben tanszékünk oktatói  is részt vettek a  Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar „DIGITÁLIS ÚTON-ÚTFÉLEN. Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” című, TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 jelű projektjében. A projekt  keretében angol nyelvi digitális tananyagot fejlesztettünk kifejezetten olyan 4-8. osztályos általános iskolás osztályok számára, ahol sok a hátrányos helyzetű tanuló, akik feltételezhetően vegyes képességűek és különböző tanulási problémákkal küzdenek.

Az általános iskolai oktatásban gyakori problémát jelentenek a nagy osztálylétszámok, emiatt a pedagógus számára komoly kihívás a különböző képességgel rendelkező tanulók differenciált oktatása, az eredményes tanuláshoz szükséges tanulói motiváció és autonómia kialakítása, valamint az egymást segítő tanulói együttműködés megvalósítása. A Miskolci Egyetem és a KIFŰ együttműködésének eredményeként létrehozott Komplex Instrukciós Program angol nyelvi digitális tananyagának célja az, hogy rugalmas, bármilyen tankönyvhöz jól társítható, az órai és az otthoni munkába egyaránt könnyen beilleszthető kiegészítő anyagot biztosítson 4.-8. osztályos általános iskolások számára. A Moodle digitális oktatási platform lehetőséget biztosít a változó világunkat tükröző motiváló tartalmak feldolgozására a digitális bennszülött „Z generáció” számára vonzó interaktív tanulási módszereken keresztül. Ugyanakkor megoldást nyújthat a különböző képességű és akár tanulási nehézségekkel küzdő tanulók egyéni foglalkoztatására, önállóságuk növelésére is. Tananyagunkban mindezeknek a céloknak a Komplex Instrukciós Program ad keretet, amelynek vezérelve a tanulói esélyegyenlőség és együttműködés megteremtése.

Comments are closed.